inzicht en bevrijding

Begeleiding

De dharmaleraar

De begeleiding van de activiteiten en van individuele personen is in handen van dharmaleraar Doshin Houtman. Zij is geboren in 1948 en werkte als analiste in diverse ziekenhuizen. Daarna was ze fulltime moeder, deed ze vrijwilligerswerk en studeerde ze theologie. Doshin begon in 1988 met zen-meditatie bij Mimi Maréchal. In 1989 werd ze leerling van Prabhasa Dharma Roshi. 

In 1995 werd ze non in training; unsui. Tot Prabhasa Dharma Roshi in 1999 overleed trainde Doshin met haar, daarna met haar opvolger Jiun Hogen Roshi, op het Internationale Zencentrum De Noorder Poort. Tijdens een zen-retraite in 1998 maakte Doshin kennis met vipassana-meditatie zoals onderricht door Ruth Denison.

De manier waarop Ruth de Dharma onderwees sprak Doshin zo aan dat ze besloot ook verder met haar te trainen. In 2002 kreeg Doshin toestemming om in beide scholen mensen te begeleiden.

De beoefening die Doshin voorstaat is te karakteriseren als het oefenen in belichaamde aandacht. We zijn lichaam-geest, een niet te scheiden eenheid. We leven echter vaak alleen maar vanuit het hoofd. Daarmee missen we heel wat, want wat zich afspeelt in de geest is ook voelbaar in het lichaam. Door van moment tot moment het lichaamsgevoel erbij in de aandacht te houden, gaan we die eenheid weer ervaren; we krijgen beter zicht op wat zich in de geest afspeelt, en zijn zo beter in staat om op heilzame wijze te spreken, te handelen en te leven. We kunnen het leven als voller en bevredigender gaan ervaren.


De dharmaleraar van de dharmaleraar

Ruth Denison was een pionier vipassana-leraar. Zij werd geboren in 1922 in het oosten van Duitsland, en vertrok na de oorlog naar de Verenigde Staten. Ze trouwde er en reisde met haar echtgenoot (een voormalige monnik) langs vele spirituele leraren in Azië. Ze begon in Japan met zen. Later reisde ze ook naar Birma waar ze uiteindelijk haar leraar vond in U Ba Khin.

Ze was van de vier leerlingen die van hem transmissie kregen de enige vrouw. Terug in de VS groeide haar zomerhuis uit tot een spiritueel centrum: Dhamma Dena in de Mojave-woestijn in Joshua tree, Californië. Ruth heeft vele mensen hier begeleid, het centrum wordt nu voortgezet door haar leerlingen. Eén van haar uitspraken is: "Inzichtmeditatie is niet: je bevrijden van wat niet welkom is. Het is meer: je openstellen voor dat wat zich aandient." Ruth is op 26 februari 2015 overleden.

Zie ook: www.dhammadenasangha.com


De begeleiders

Karin van Herwaarden (1954)
Sinds Karin bij Inzicht & Bevrijding cursussen en retraites volgt spreekt haar de benadering van belichaamde aandacht erg aan. Dit sluit perfect aan op de weg die zij – vanaf 1985 - bewandelt door opleidingen en lesgeven op het vlak van yoga, NLP, adem- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn, en Mindfulness. Vanaf 2000 is daar steeds meer meditatie bij gekomen door beoefening bij spirituele leraren. Het Boeddhisme is haar tot grote steun, vooral nu zij een chronische ziekte heeft. Dit vraagt om doorgaande oefening in terughoudendheid, mededogen, acceptatie, loslaten en vertrouwen.
e-mail: kpvanherwaarden@home.nl

Yvonne Molenaar (1953)
Zijn we niet allen op zoek naar geluk? Ja toch. Ook ik begon ongeveer 6/7 jaar geleden met dit verlangen te mediteren.  En maakte zo kennis met aandacht en inzicht middels bewustwording van het lichaam, de adem en alle zintuiglijke indrukken.  De idee dat je van mediteren meteen rustig en kalm wordt pakte wel anders uit.

Aan de ene kant onrust en aan de ander kant slapergheid zijn de staten  van geest die mijn pad veelvuldig kruisen.  Daar kan ik met steeds meer mededogen naar kijken en zien dat ik dat niet ben.  Langzaamaan leer ik omgaan met dat wat het leven brengt  zonder me er telkens aan vast te klampen. Dat geeft ruimte en vrijheid. En dat is toch wat de Boeddha geluk noemt.
e-mail:  ymolenaar@home.nl


Individuele begeleiding

Het leven is onvoorspelbaar. Soms zijn er moeilijke of ingewikkelde situaties in ons leven die vragen om nadere reflectie. Het kan zijn dat het te persoonlijk is om dat in de groep aan de orde te stellen. Het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld in je oefening vastloopt. In die situaties is het mogelijk om samen met de dharmaleraar een gesprek te hebben.

Er wordt dan samen gekeken hoe we vanuit de boeddhistische oefening meer helderheid kunnen brengen in jouw specifieke situatie en hoe er van daaruit verder kan worden gegaan.