inzicht en bevrijding

Begeleiding

De dharmaleraar

De begeleiding van de activiteiten en van individuele personen is in handen van dharmaleraar Doshin Houtman. Zij is geboren in 1948 en werkte als analiste in diverse ziekenhuizen. Daarna was ze fulltime moeder, deed ze vrijwilligerswerk en studeerde ze theologie. Doshin begon in 1988 met zen-meditatie bij Mimi Maréchal. In 1989 werd ze leerling van Prabhasa Dharma Roshi. 

In 1995 werd ze non in training; unsui. Tot Prabhasa Dharma Roshi in 1999 overleed trainde Doshin met haar, daarna met haar opvolger Jiun Hogen Roshi, op het Internationale Zencentrum De Noorder Poort. Tijdens een zen-retraite in 1998 maakte Doshin kennis met vipassana-meditatie zoals onderricht door Ruth Denison.

De manier waarop Ruth de Dharma onderwees sprak Doshin zo aan dat ze besloot ook verder met haar te trainen. In 2002 kreeg Doshin toestemming om in beide scholen mensen te begeleiden.

De beoefening die Doshin voorstaat is te karakteriseren als het oefenen in belichaamde aandacht. We zijn lichaam-geest, een niet te scheiden eenheid. We leven echter vaak alleen maar vanuit het hoofd. Daarmee missen we heel wat, want wat zich afspeelt in de geest is ook voelbaar in het lichaam. Door van moment tot moment het lichaamsgevoel erbij in de aandacht te houden, gaan we die eenheid weer ervaren; we krijgen beter zicht op wat zich in de geest afspeelt, en zijn zo beter in staat om op heilzame wijze te spreken, te handelen en te leven. We kunnen het leven als voller en bevredigender gaan ervaren.


De dharmaleraar van de dharmaleraar

Ruth Denison is een pionier vipassana-leraar. Zij is geboren in 1922 in het oosten van Duitsland, en vertrok na de oorlog naar de Verenigde Staten. Ze trouwde er en reisde met haar echtgenoot (een voormalige monnik) langs vele spirituele leraren in Azië. Ze begon in Japan met zen. Later reisde ze ook naar Birma waar ze uiteindelijk haar leraar vond in U Ba Khin.


Ze was van de vier leerlingen die van hem transmissie kregen de enige vrouw. Terug in de VS groeide haar zomerhuis uit tot een spiritueel centrum, waar ze nog steeds mensen begeleid: Dhamma Dena in de Mojave-woestijn in Joshua tree, Californië. Eén van haar uitspraken is: "Inzichtmeditatie is niet: je bevrijden van wat niet welkom is. Het is meer: je openstellen voor dat wat zich aandient."

Zie ook: www.dhammadenasangha.com


Dana

Sinds de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. Het is vrijgevigheid van de dharmaleraar om de leer door te geven.

De kosten van onze meditatieactiviteiten worden bepaald door de directe onkosten. De dharmaleraar krijgt alleen haar reis- en verblijfskosten vergoed. Bij elke activiteit die begeleid wordt door de dharmaleraar, ook bij individuele begeleiding, is er daarom gelegenheid dana te geven. Op deze manier kunnen we uiting geven aan het gevoel van dankbaarheid voor het ontvangen van de dharma; de leer en de oefening.

Door vrijgevigheid dragen we bij aan de instandhouding en uitbreiding van de boeddhistische oefenpraktijk. Als we met een open hart geven en ontvangen kan dat leiden tot welbevinden en diepe vreugde.