inzichtenbevrijding-main mirror

Contact & Overig

Contactpersonen

Dharmaleraar
Doshin Houtman    doshin@inzichtenbevrijding.nl    013 463.18.47
Secretaris

Yvonne Molenaar    info@inzichtenbevrijding.nl    06 28.04.29.30
Webredacteur
Michael Jepson   webredactie@inzichtenbevrijding.nl


Adres

Sanghacentrum Inzicht & Bevrijding
Dragonstraat 11-13
5044 HR  Tilburg
Stichting Inzicht & Bevrijding
Auteurslaan 176
5044 MD  Tilburg


Geldzaken

Stichting Inzicht en Bevrijding, NL77 ASNB 8804  4998 50 (BIC ASNBNL21).

Kosten mogen geen belemmering zijn voor deelname. Voor minder draagkrachtigen zijn er regelingen te treffen. De Stichting is aangesloten bij de Meedoenregeleing van de Gemeente Tilburg.
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belastingen.
Dana voor het onderricht t.n.v. D. Houtman, IBAN NL28 RABO 0107 7367 72 (BIC RABONL2U).


Links

www.boeddhisme.nl
Boeddhistische Unie Nederland
www.boeddhistischeomroep.nl
Boeddhistische Omroep Stichting
www.dhammadena.com
Vipassana-centrum opgezet door Ruth Denison
www.sati.nl
Stichting Aandachtsmeditatie Tilburg
www.simsara.nl
Algemene informatie op het gebied van vipassana-meditatie in Nederland
www.asoka.nl
Uitgever van boeddhistische literatuur
www.noregt.com
Ontwerp en fotografie van deze website
www.vriendenvanboeddhisme.nl
organisatie van boeddhistische activiteiten


De Stichting Inzicht & Bevrijding

De stichting is bij de Belastingdienst aangemerkt als een  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de stichting als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.
Fiscaal nummer: 8222.29.973
KvK : 17282208
Adres: Auteurslaan 176, 5044MD Tilburg
Oefen centrum: Dragonstraat 11-13, 5044HR Tilburg
Informatie & Registratie:  info@inzichtenbevrijding.nl;  tel: 06-28042930
Secretariaat: info@inzichtenbevrijding.nl;  tel: 06-28042930
Leraar: doshin@inzichtenbevrijding.nl. Tel: 013-4631847
Rekening :  IBAN  NL77 ASNB 8804  4998 50 (BIC ASNBNL21)
Bestuur: 
Voorzitter: Doshin Houtman
Secretaris: Yvonne Molenaar
Penningmeester: Thomas Leder
Begroting 2018
Jaarrekening 2017
Beleidsplan 2016-2020
Privacy Beleid


Vertrouwenspersoon

Lilian Daishin van der Vaart

Tel: 013-5220026 of mobiel: 06-22433219

e-mail: lilian@zen.nl

Onze sangha onderschrijft het ethisch drieluik zoals vastgelegd door de Stichting Inzicht Meditatie (zie www.simsara.nl/ethisch-drieluik). De gedragsregels zoals daarin vastgelegd worden door de leraren en de begeleiders nagevolgd.