inzichtenbevrijding-main_mirror

Contact &
Overig

Contactpersonen

Dharmaleraar
Doshin Houtman    doshin@inzichtenbevrijding.nl    013 463.18.47

Secretaris

Yvonne Molenaar    info@inzichtenbevrijding.nl    06 28.04.29.30

Webredacteur
Michael Jepson   webredactie@inzichtenbevrijding.nlAdres

Sanghacentrum Inzicht & Bevrijding
Dragonstraat 11-13
5044 HR  Tilburg

Stichting Inzicht & Bevrijding
Auteurslaan 176
5044 MD  Tilburg


Geldzaken

Stichting Inzicht en Bevrijding, NL77 ASNB 8804  4998 50 (BIC ASNBNL21).

Kosten mogen geen belemmering zijn voor deelname. Voor minder draagkrachtigen zijn er regelingen te treffen. De Stichting is aangesloten bij de Meedoenregeleing van de Gemeente Tilburg.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belastingen.
Dana voor het onderricht t.n.v. D. Houtman, IBAN NL28 RABO 0107 7367 72 (BIC RABONL2U).


Links

www.boeddhisme.nl

Boeddhistische Unie Nederland

www.boeddhistischeomroep.nl

Boeddhistische Omroep Stichting

www.dhammadenasangha.com

Vipassana-centrum opgezet door Ruth Denison

www.sati.nl

Stichting Aandachtsmeditatie Tilburg

www.simsara.nl

Algemene informatie op het gebied van vipassana-meditatie in Nederland

www.asoka.nl

Uitgever van boeddhistische literatuur

www.noregt.com

Ontwerp en fotografie van deze website

www.vriendenvanboeddhisme.nl
organisatie van boeddhistische activiteiten


De Stichting Inzicht & Bevrijding

De stichting is bij de Belastingdienst aangemerkt als een  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de stichting als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.
Fiscaal nummer: 8222.29.973

KvK : 17282208

Adres: Auteurslaan 176, 5044MD Tilburg
Oefen centrum: Dragonstraat 11-13, 5044HR Tilburg
Informatie & Registratie:  info@inzichtenbevrijding.nl;  tel: 06-28042930
Secretariaat: info@inzichtenbevrijding.nl;  tel: 06-28042930
Leraar: doshin@inzichtenbevrijding.nl. Tel: 013-4631847
Rekening :  IBAN  NL77 ASNB 8804  4998 50 (BIC ASNBNL21)

Bestuur:
Voorzitter: Doshin Houtman
Secretaris: Yvonne Molenaar
Penningmeester: Thomas Leder

Begroting 2015

Jaarrekening 2014

Beleidsplan 2014-2015


Vertrouwenspersoon

Lilian Daishin van der Vaart
Tel: 013-5220026 of mobiel: 06-22433219.
e-mail: lilian@zen.nl