inzichtenbevrijding-main_mirror

Contact &
Overig

Contactpersonen

Dharmaleraar
Doshin Houtman    doshin@inzichtenbevrijding.nl    013 463.18.47

Secretaris

Yvonne Molenaar    info@inzichtenbevrijding.nl    06 28.04.29.30

Webredacteur
Rien Deijkers    webredactie@inzichtenbevrijding.nl


Adres

Sanghacentrum Inzicht & Bevrijding
Dragonstraat 11-13
5044 HR  Tilburg

Stichting Inzicht & Bevrijding
Auteurslaan 176
5044 MD  Tilburg


Bankrekening

Stichting Inzicht en Bevrijding : Rekeningnummer: 1145.52.169; IBAN  NL02 RABO 0114 5521 69; BIC RABONL2U.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belastingen.

Dana voor het onderricht: rekeningnummer: 1077.36.772. t.n.v. D. Houtman; IBAN NL28 RABO 0107 7367 72;  BIC RABONL2U.


Links

www.boeddhisme.nl

Boeddhistische Unie Nederland

www.boeddhistischeomroep.nl

Boeddhistische Omroep Stichting

www.dhammadenasangha.com

Vipassana-centrum opgezet door Ruth Denison

www.sati.nl

Stichting Aandachtsmeditatie Tilburg

www.simsara.nl

Algemene informatie op het gebied van vipassana-meditatie in Nederland

www.asoka.nl

Uitgever van boeddhistische literatuur

www.noregt.com

Ontwerp en fotografie van deze website

www.vriendenvanboeddhisme.nl
organisatie van boeddhistische activiteiten


De Stichting Inzicht & Bevrijding

De stichting is bij de Belastingdienst aangemerkt als een  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de stichting als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.
Fiscaal nummer: 8222.29.973

KvK : 17282208

Adres: Auteurslaan 176, 5044MD Tilburg
Oefen centrum: Dragonstraat 11-13, 5044HR Tilburg
Informatie & Registratie:  info@inzichtenbevrijding.nl;  tel: 06-28042930
Secretariaat: secretariaat@inzichtenbevrijding.nl. Tel: 040-2850865
Leraar: doshin@inzichtenbevrijding.nl. Tel: 013-4631847
Rekening :  IBAN  NL02 RABO 0114 5521 69 ;  BIC RABONL2U

Bestuur:
Voorzitter: Doshin Houtman
Secretaris: Yvonne Molenaar
Penningmeester: Thomas Leder


Begroting 2014:


                          

Stichting Inzicht en Bevrijding

Begroting 2014

                          
                          

Inkomsten

 

 

Uitgaven

 

                          
                          

Meditatiegroepen voorjaar 16x

   3.600

Huur ruimte Dragonstraat

            3.659

                          

Meditatiegroepen najaar 12x

   2.880

                          

Introductiecursus

      400

                          

     6.880

                          

Meditatiedagen 6x Dragonstraat

       900

                          

Meditatiedagen 2x Vught

       600

Huur meditatieruimte Vught

              260

                          
                          

Zomerretraite (Steyl)

   12.750

Huur meditatieruimte (Steyl)

           11.205

                          

Weekendretraite (Steyl) nov.

     3.375

Huur meditatieruimte (Steyl)

            2.490

                          

Winterretraite (Steyl) week

   10.250

Huur meditatieruimte (Steyl)

            8.715

                          
                          
                          

 Dana en donaties

     1.500

 Dana en donaties

              500

                          

Rente over 2013

       345

Algemene kosten

            2.000

                          
                          
                          

Totaal inkomsten

                   36.600

Totaal uitgaven

          28.829

                          

Subtotaal

     7.771

                          

Saldo 1 januari 2014

 

   31.000


  Saldo  31 december 2014                                                      38.771
Jaarrekening 2013

Hieronder de jaarrekening 2013,

Jaarrekening

http://www.inzichtenbevrijding.nl/afbeeldingen/file/2013-jaarrekening-webversie.pdf


Beleidsplan 2014-2015

Hieronder het beleidsplan 2014-2015 van de Stichting Sangha Inzicht en Bevrijding

http://www.inzichtenbevrijding.nl/afbeeldingen/file/beleidsplan-ib-2014-2015.pdf