inzicht en bevrijding

Activiteiten

Introductiegroep

De introductiecursus is bestemd voor diegenen die nog niet bekend zijn met boeddhistische meditatie. Tijdens deze cursus leren we de praktische basisprincipes van meditatie. We leren in welke houding je het beste kunt zitten, hoe je met aandacht leert aanwezig te zijn en hoe je loopmeditatie kunt doen. Elke week mediteren we iets langer om tenslotte een half uur rustig te kunnen zitten.

Er is gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Na de introductiecursus is het mogelijk om in te stromen in één van de doorgaande groepen.

Locatie: Dragonstraat 11-13, Tilburg


Doorgaande meditatiegroepen

De meditatiebijeenkomsten zijn bedoeld ter ondersteuning van de dharmabeoefening in het dagelijks leven. We beginnen de bijeenkomst met een korte inleiding in de oefening en daarna gaan we aandachtig bewegen. Aandachtig bij het lichaam aanwezig zijn is een mooie manier om de grote gehechtheid aan het denken los te laten. Daarna is er een zitmeditatie van een half uur met gedeeltelijke begeleiding, gevolgd door een loopmeditatie en een korte zitmeditatie. Aan het einde is er een dharmatoespraak. We drinken thee en tenslotte is er een mogelijkheid om vragen te stellen en uit te wisselen over de oefening.

De meditatiebijeenkomsten voor de doorgaande groepen worden aangeboden in 2 reeksen per jaar en starten in januari en september. Een reeks omvat 12 tot 16 bijeenkomsten en het is mogelijk om je per hele reeks in te schrijven. Je kunt kiezen uit (en bij wens wisselen tussen) een van de in totaal 3 bijeenkomsten per week.

Locatie: Dragonstraat 11-13, Tilburg

 • dag: maandag
 • tijd: 19.30u tot 21.30u
 • dag: dinsdag
 • tijd: 19.30u tot 21.30
 • dag: woensdag
 • tijd: 10.00u tot 12.00
 • data: in januari en september start er een serie van bijeenkomsten. Instroom is tussentijds mogelijk
 • aanmelding: zie het aanmeldformulier
 • aanvullende informatie: info@inzichtenbevrijding.nl
 • kosten: tussen € 80 en € 100 & dana
 • in januari en september start er een serie van bijeenkomsten. Instroom is tussentijds mogelijk

Locatie: Breda

 • dag: dinsdagavond van 19.30-21.30
 • begeleiding: Karin Noltee
 • aanmelding en info: info@karinnoltee.nl


Reflectiebijeenkomst(en)

Naast de doorgaande meditatiebijeenkomsten is er een mogelijkheid om te reflecteren op de precepts; de boeddhistische aanbevelingen voor een gelukkiger leven. Door het beoefenen van juist spreken, juist handelen en juist leven komt er meer rust en helderheid in de geest. Het ethische pad oefenende komen we tot meer welbevinden voor onzelf en anderen.

De avond bestaat uit zitmeditatie, loopmeditatie, recitatie en reflectie op de precepts. Er is ruim tijd voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Met uitzondering van de maanden juli en augustus is er één keer per maand een bijeenkomst. Er is een vrije inloop, aanmelding voor deze avond is niet nodig.


Leesgroepen

Er bestaan twee leesgroepen. We lezen samen een boek dat relevant is voor onze oefening, en wisselen onze gedachten erover of ervaringen erbij uit.

In de maanden september tot april is er één keer per maand een bijeenkomst.

 • Locatie: Dragonstraat 11-13, Tilburg
 • dag: donderdag
 • tijd: 10.00u tot 12.00u
 • dag: donderdag
 • tijd: 19.30u tot 21.30u
 • data: zie de kalender
 • aanmelding: zie het aanmeldformulier
 • aanvullende informatie: info@inzichtenbevrijding.nl
 • kosten: bijdrage voor koffie/thee


Zondagmorgenbijeenkomsten

Gezamenlijk de week beginnen met recitatie, zitmeditatie en een korte dharmatoespraak. Daarna is er ruimte om onder het genot van een kopje thee of koffie verder te praten. De bijeenkomsten zijn één keer per maand en duren, exclusief het koffie/theedrinken, ruim een uur.

 • Locatie: Dragonstraat 11-13, Tilburg
 • dag: tweede zondag van de maand
 • tijd: 10.00u
 • data: zie de kalender
 • aanmelding: vrije inloop
 • begeleiding: Doshin Houtman en de meditatiebegeleiders
 • kosten: danaStilteavond

Deze avond,doorgebracht in stilte en zonder meditatiebegeleiding, is een prachtige gelegenheid om ons eigen plan te trekken en zo de oefening te verdiepen. De avonden vinden twee  maal per maand plaats. 

 • Locatie: Dragonstraat 11-13, Tilburg
 • dag: doorgaans op de eerste en derde donderdag van de maand
 • tijd: 19.30u
 • data: zie de kalender
 • kosten: dana
 • aanmelding: vrije inloop
 • programma:
 • 19.30u: zitmeditatie / loopmeditatie / zitmeditatie / thee
 • 21.15u: mogelijkheid voor vragen/delen
 • 21.30u: einde
 • Begeleiding: Meditatiebegeleiders en Sanghaleden in training


Meditatie in actie

Met een eigen centrum zijn er altijd wel werkzaamheden te doen. We mediteren eerst samen, drinken dan koffie en gaan daarna oefenen om een activiteit met aandacht te doen. Een mooie manier om te klussen op de laatste zaterdagmorgen van de maand.

 • Locatie: Dragonstraat 11-13, Tilburg
 • dag: laatste zaterdag van de maand
 • tijd: 9.00u
 • data: zie de kalender
 • kosten: geen
 • aanmelding: vrije inloop
 • programma:
 • 9.00u zitten
 • 9.30u koffie drinken
 • 10.00u -  ong. 12.30u meditatie in actie


Info-bijeenkomst

Voor iedereen die nieuwsgierig is en interesse heeft om eens deel te nemen aan een meditatie activiteit wordt een vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst georganiseerd om de sfeer te proeven en iets van onze gemeenschap te ervaren en te horen wat meditatie inhoudt.

 • Locatie: Dragonstraat 11-13, Tilburg
 • kosten: geen

Koffie en thee staan klaar en er zijn mensen die je informatie over vipassana-meditatie kunnen geven. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om meditatie uit te proberen.


Sanghabijeenkomst

Twee keer per jaar wordt er een avond georganiseerd die in het teken staat van ontmoeting. Er is tijd om elkaar wat beter te leren kennen tijdens dit informele samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.  Ruim tevoren verschijnt er info over deze activiteit.