Inzichtmeditatie

Er is een weg uit het dukkha

Er is een weg uit het dukkha

De Boeddha was heel duidelijk in wat hij onderrichtte; het leven komt met dukkha (stroefheid) en er is een weg uit het dukkha. De weg van de Boeddha is een weg van bevrijding. Vipassana of inzichtmeditatie gebruikt de Satipatthana sutta, een tekst van de Boeddha over vier gebieden waarop je je aandacht kunt richten, als leidraad voor die bevrijding.

De Boeddha heeft de manier waarop wij leven wel eens aangeduid als het leven van slaapwandelaars. Maar, zei hij, het is mogelijk om te ontwaken door het beoefenen van aandacht.

We kunnen met aandacht de veranderingen waarnemen in het lichaamsgevoel. Via de zintuigen komen we een aangename, neutrale of onaangename gevoelstoon tegen. We kunnen ons bewust worden van de geestesgesteldheden: de emoties en de objecten van onze geest. Door de herhalende oefening van aandachtig zijn ontwikkelt zich langzaamaan meer inzicht in wie we zijn, wat ons vastzet en wat ons vrijmaakt.
Inzicht opent onze geest en ons hart, waardoor we meer ruimte, heelheid en geluk ervaren in onszelf en in de interactie met onze omgeving

Om het aandachtig zijn in het alledaagse leven te ondersteunen oefenen we in het bewegen van het lichaam, zitmeditaties en loopmeditaties. Tijdens de zitmeditaties passen we de zogenaamde bodysweep (letterlijk "vegen" door het lichaam) toe, waarbij we aandachtig de veranderingen in de verschillende lichaamsdelen voelen. Door de veranderingen in ons lichaam gade te slaan, komen we ook de bewegingen in de geest op het spoor. De zit- en loopmeditaties worden afgewisseld; voor, tijdens en na deze formele oefeningen proberen we aandachtig gewaar te blijven. De oefeningen worden ondersteund met dharma-onderricht.

Gedragscode

Gedragscode

Binnen de Sangha Inzicht & Bevrijding willen we op een manier met elkaar omgaan waar aandacht en liefdevolle vriendelijkheid centraal staan. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt. We koesteren dat wat we bij elkaar herkennen en we omarmen de verschillen, want juist daardoor leren we van elkaar.

Door aandacht en liefdevolle vriendelijkheid om te zetten in gedrag, creëren we een harmonieuze omgeving, waarin we gezamenlijk de Dharma beoefenen. In deze gedragscode wordt beschreven op welke manier we daar concreet vorm aan willen geven.

  • We voelen ons verantwoordelijk voor elkaars welzijn en gaan daarom respectvol met elkaar om.


  • Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag vinden we in elke situatie onacceptabel.
  • We luisteren geduldig en met een open houding naar elkaar.
  • We spreken met elkaar en niet over elkaar.
  • Alles wat in vertrouwen aan ons wordt verteld, blijft vertrouwelijk. We delen dit niet met anderen.
  • We spreken en luisteren vanuit een niet-oordelende intentie.
  • Wanneer we iemand onbedoeld kwetsen, zoeken we toenadering tot de ander, en gaan begripvol om met elkaars gevoelens.
  • Feedback geven én ontvangen ervaren we als een mogelijkheid ons verder te kunnen ontwikkelen.
  • We vertellen geen halve waarheden of leugens, de waarheid is ons dierbaar.
  • We zetten ons in voor een rustige en prettige oefenomgeving, zowel in Tilburg als tijdens de retraites.
Dana

Dana

Sinds de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. Het is vrijgevigheid van de dharmaleraar om de leer door te geven.
De kosten van onze meditatieactiviteiten worden bepaald door de directe onkosten. De dharmaleraar krijgt alleen haar reis- en verblijfskosten vergoed. Bij elke activiteit die begeleid wordt door de dharmaleraar, ook bij individuele begeleiding, is er daarom gelegenheid dana te geven. Op deze manier kunnen we uiting geven aan het gevoel van dankbaarheid voor het ontvangen van de dharma; de leer en de oefening

Door vrijgevigheid dragen we bij aan de instandhouding en uitbreiding van de boeddhistische oefenpraktijk. Als we met een open hart geven en ontvangen kan dat leiden tot welbevinden en diepe vreugde.

^