Inzichtmeditatie

Er is een weg uit het dukkha

Er is een weg uit het dukkha

De Boeddha was heel duidelijk in wat hij onderrichtte; het leven komt met dukkha (stroefheid) en er is een weg uit het dukkha. De weg van de Boeddha is een weg van bevrijding. Vipassana of inzichtmeditatie gebruikt de Satipatthana sutta, een tekst van de Boeddha over vier gebieden waarop je je aandacht kunt richten, als leidraad voor die bevrijding.

De Boeddha heeft de manier waarop wij leven wel eens aangeduid als het leven van slaapwandelaars. Maar, zei hij, het is mogelijk om te ontwaken door het beoefenen van aandacht.

We kunnen met aandacht de veranderingen waarnemen in het lichaamsgevoel. Via de zintuigen komen we een aangename, neutrale of onaangename gevoelstoon tegen. We kunnen ons bewust worden van de geestesgesteldheden: de emoties en de objecten van onze geest. Door de herhalende oefening van aandachtig zijn ontwikkelt zich langzaamaan meer inzicht in wie we zijn, wat ons vastzet en wat ons vrijmaakt.
Inzicht opent onze geest en ons hart, waardoor we meer ruimte, heelheid en geluk ervaren in onszelf en in de interactie met onze omgeving

Om het aandachtig zijn in het alledaagse leven te ondersteunen oefenen we in het bewegen van het lichaam, zitmeditaties en loopmeditaties. Tijdens de zitmeditaties passen we de zogenaamde bodysweep (letterlijk "vegen" door het lichaam) toe, waarbij we aandachtig de veranderingen in de verschillende lichaamsdelen voelen. Door de veranderingen in ons lichaam gade te slaan, komen we ook de bewegingen in de geest op het spoor. De zit- en loopmeditaties worden afgewisseld; voor, tijdens en na deze formele oefeningen proberen we aandachtig gewaar te blijven. De oefeningen worden ondersteund met dharma-onderricht.

Gedragscode

Gedragscode

Binnen de Sangha Inzicht & Bevrijding willen we op een manier met elkaar omgaan waar aandacht en liefdevolle vriendelijkheid centraal staan. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt. We koesteren dat wat we bij elkaar herkennen en we omarmen de verschillen, want juist daardoor leren we van elkaar.

Door aandacht en liefdevolle vriendelijkheid om te zetten in gedrag, creëren we een harmonieuze omgeving, waarin we gezamenlijk de Dharma beoefenen. In deze gedragscode wordt beschreven op welke manier we daar concreet vorm aan willen geven.

  • We voelen ons verantwoordelijk voor elkaars welzijn en gaan daarom respectvol met elkaar om.


  • Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag vinden we in elke situatie onacceptabel.
  • We luisteren geduldig en met een open houding naar elkaar.
  • We spreken met elkaar en niet over elkaar.
  • Alles wat in vertrouwen aan ons wordt verteld, blijft vertrouwelijk. We delen dit niet met anderen.
  • We spreken en luisteren vanuit een niet-oordelende intentie.
  • Wanneer we iemand onbedoeld kwetsen, zoeken we toenadering tot de ander, en gaan begripvol om met elkaars gevoelens.
  • Feedback geven én ontvangen ervaren we als een mogelijkheid ons verder te kunnen ontwikkelen.
  • We vertellen geen halve waarheden of leugens, de waarheid is ons dierbaar.
  • We zetten ons in voor een rustige en prettige oefenomgeving, zowel in Tilburg als tijdens de retraites.
Dana

Dana

Sinds de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. De leringen worden gezien als heel kostbaar. Ze zijn niet in geld uit te drukken, je kan er eigenlijk nooit genoeg voor betalen, en daarom is vrijgevigheid de meest passende actie. Door vrijgevigheid dragen we bij aan de instandhouding en uitbreiding van de boeddhistische oefenpraktijk. Als we met een open hart geven en ontvangen kan dat leiden tot welbevinden en diepe vreugde. Vrijgevigheid creëert een wederzijds vertrouwen, een gedeelde verantwoordelijkheid, en betrokkenheid om de Boeddhistische oefening levend te houden.

Vanaf 1 januari 2023 past onze stichting het beginsel van dana, vrijgevigheid, toe op al haar activiteiten. Niet alleen voor onderricht, maar ook voor organisatie, verblijf, maaltijden en logies. De dharma, de boeddhistische leer, is zo voor iedereen beschikbaar.

De stichting is afhankelijk van dana om haar activiteiten te kunnen organiseren. De ruimtes waar wij onze avonden, dagen en retraites geven worden gehuurd en we maken kosten voor online-voorzieningen. Onze kosten voor retraites, voor voeding, onderdak en bijkomende organisatiekosten, zijn €75,00 per etmaal. Onze kosten voor een doorlopende groepsbijeenkomst zijn €10,00 (voor een fysieke groep) en €7,50 (voor online deelname), voor een meditatiedag € 20,00, en voor een dag op Bleijendijk en voor een dag stadsretraite €25,00. Het staat je vrij om te geven. Je kunt meer of minder geven en zo hopen wij kostendekkend te zijn. Omdat wij al voor aanvang van onze activiteiten (grote) kosten maken zijn wij erg blij als de dana wordt overgemaakt voordat de activiteit begint.


Het rekeningnummer van de Stichting Inzicht en Bevrijding is NL77 ASNB 8804 4998 50 (BIC: ASNBNL21). De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom, binnen door de belastingdienst gestelde grenzen, aftrekbaar van de belastingen.

Als je ervoor kiest om dana over te maken met een specifiek doel, geef dat dan aan in de omschrijving. Wij zorgen dan dat het op de goede plek terechtkomt.

Het onderricht en de begeleiding worden ook gegeven op basis van vrijgevigheid. Na afloop van elke meditatieactiviteit is er daarom gelegenheid om dana te beoefenen. We kunnen zo onze waardering en onze dankbaarheid uitdrukken. Het is vreugdevol te weten dat onze gift het dharma-onderricht in stand houdt. De dana voor het begeleiden door dharmaleraar en gastdocenten kan gegeven worden via de danabox, het kan ook digitaal. Dana voor de begeleiding is niet aftrekbaar van de belastingen.

Dana is de eerste kwaliteit die de Boeddha aanraadde te ontwikkelen, toen hem gevraagd werd: wat moet ik doen om tot volledige vrijheid te komen? ‘Begin met vrijgevigheid’ zei de Boeddha, ‘leef in vrede met elkaar en zorg goed voor je innerlijke ontwikkeling.’

^