Meditatiedag Online

Een meditatie-avond is zo voorbij. Om wat langer te oefenen in aandacht is een meditatiedag in stilte heel geschikt.

Er is een korte kennismaking en een inleiding op de oefening. Na het aandachtig bewegen is er een zitmeditatie met begeleiding. Daarna wisselen zit- en loopmeditaties elkaar af. Er is een dharmatoespraak. Aan het einde van de dag is er een mogelijkheid om uit te wisselen en vragen te stellen.

Enkele keren per jaar staat de meditatiedag in het teken van metta. Metta is de beoefening van liefdevolle vriendelijkheid. We halen heilzame gedachten naar boven, en we wensen onszelf en de wereld al het goede toe.

De dag wordt in stilte gehouden.

Deelname is mogelijk voor degenen die een introductiecursus Vipassana of Zen gevolgd hebben. Je moet in staat zijn om een half uur stil te zitten. En het boeddhistische pad willen bewandelen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze aan de hele dag deelnemen.

Begeleiding: Doshin Houtman

Voorbeeld van een dagprogramma:

  • 09:30 aankomst, koffie en thee
  • 10:00 inleiding, zitmeditatie, loopmeditatie, zitmeditatie, loopmeditatie
  • 12:15 dharmatoespraak
  • 12:45 lunchpauze
  • 14:00 chanting, zitmeditatie, loopmeditatie of bewegen in aandacht
  • 15:15 zitmeditatie
  • 15:45 uitwisseling
  • 16:00 afsluiting
^