Begeleiding

De dharmaleraar

Doshin houtman

Doshin Houtman (1948)

De begeleiding van de activiteiten en van individuele personen is in handen van dharmaleraar Doshin Houtman. Zij is geboren in 1948 en werkte als analiste in diverse ziekenhuizen. Daarna was ze fulltime moeder, deed ze vrijwilligerswerk en studeerde ze theologie. Doshin begon in 1988 met zen-meditatie bij Mimi Maréchal. In 1989 werd ze leerling van Prabhasa Dharma Roshi.

In 1995 werd ze non in training; unsui. Tot Prabhasa Dharma Roshi in 1999 overleed trainde Doshin met haar, daarna met haar opvolger Jiun Hogen Roshi, op het Internationale Zencentrum De Noorder Poort. Tijdens een zen-retraite in 1998 maakte Doshin kennis met vipassana-meditatie zoals onderricht door Ruth Denison.

De manier waarop Ruth de Dharma onderwees sprak Doshin zo aan dat ze besloot ook verder met haar te trainen. In 2002 kreeg Doshin toestemming om in beide scholen mensen te begeleiden.
De beoefening die Doshin voorstaat is te karakteriseren als het oefenen in belichaamde aandacht. We zijn lichaam-geest, een niet te scheiden eenheid. We leven echter vaak alleen maar vanuit het hoofd. Daarmee missen we heel wat, want wat zich afspeelt in de geest is ook voelbaar in het lichaam. Door van moment tot moment het lichaamsgevoel erbij in de aandacht te houden, gaan we die eenheid weer ervaren; we krijgen beter zicht op wat zich in de geest afspeelt, en zijn zo beter in staat om op heilzame wijze te spreken, te handelen en te leven. We kunnen het leven als voller en bevredigender gaan ervaren.

De dharmaleraar van de dharmaleraar

Ruth Denison

Ruth Denison was een pionier vipassana-leraar. Zij werd geboren in 1922 in het oosten van Duitsland, en vertrok na de oorlog naar de Verenigde Staten. Ze trouwde er en reisde met haar echtgenoot (een voormalige monnik) langs vele spirituele leraren in Azië. Ze begon in Japan met zen. Later reisde ze ook naar Birma waar ze uiteindelijk haar leraar vond in U Ba Khin.

Uba Khin

Ze was van de vier leerlingen die van hem transmissie kregen de enige vrouw. Terug in de VS groeide haar zomerhuis uit tot een spiritueel centrum: Dhamma Dena in de Mojave-woestijn in Joshua tree, Californië. Ruth heeft vele mensen hier begeleid, het centrum wordt nu voortgezet door haar leerlingen. Eén van haar uitspraken is: "Inzichtmeditatie is niet: je bevrijden van wat niet welkom is. Het is meer: je openstellen voor dat wat zich aandient." Ruth is op 26 februari 2015 overleden.

Zie ook: www.dhammadena.com

Meditatiebegeleiders

IMG 0945

Yvonne Molenaar (1953)

Na een aantal omzwervingen loop ik sinds 2010 het boeddhistische pad. Met vallen en opstaan. En steeds meer zonder vast te willen pakken of weg te duwen van dat, wat ik op mijn weg tegenkom. Meebuigen met het leven , gelijk het riet aan de oever van een rivier.
De methode van belichaamde aandacht ondersteunt het meebuigen en laat vriendelijkheid en mededogen opkomen. Gedachten buitelen minder over elkaar heen en dat geeft o.a. rust en nog meer ruimte voor aandacht.
De inzichtmeditatie op de mat en de oefening in het dagelijks leven maken het leven lichter en geven meer welbevinden voor mezelf en de ander.

e-mail: yvonne48013@gmail.com

Portret

Claartje Eggermont (1966)

Tijdens een reis door Thailand in 1994 maakte ik kennis met het Boeddhisme tijdens een tiendaagse retraite voor westerlingen. Bij aanvang had ik een puur “culturele interesse” in deze religie, maar bij het horen van de vier edele waarheden voelde het als thuiskomen. Gedurende de jaren heb ik af en toe nog wel eens een afslag genomen, maar ik kwam steeds terug op dit pad.
De leer van de Boeddha was altijd als een anker voor me, maar de meditatie-instructies begreep ik niet. Sinds ongeveer 2009 ben ik in Nederland weer retraites gaan volgen bij verschillende Nederlandse leraren, waaronder Doshin. De methode van inzichtmeditatie werd me daardoor steeds duidelijker en mijn beoefening steviger. De oefening en de leer bieden mij steun en houvast bij alle uitdagingen die zich voordoen in mijn leven.

e-mail: claartje66@ziggo.nl

Portret Danielle

Danielle Roberts (1968)

Ik werk als ontwerper, onderzoeker en docent aan het HBO. Tijdens een persoonlijke crisis, nu bijna 30 jaar geleden, zag ik geen andere uitweg dan te gaan zitten met wat er op dat moment was. Vanuit belangstelling voor het Taoïsme ben ik in eerste instantie uitgekomen bij de Zen traditie. Ik heb zo'n 15 jaar geoefend onder begeleiding van Ton Lathouwers. Zijn bevlogenheid, compassie en onconventionaliteit sloot goed aan bij wat ik destijds zocht.
Tijdens een onlinecursus over het Boeddhisme realiseerde ik me dat er nog veel meer stromingen binnen het Boeddhisme zijn die allen hun eigen vormen van meditatie bieden. Zo kwam ik op het spoor van Vipassana. Doshin had ik jaren eerder als eens meegemaakt tijdens een weekend en ik heb haar benaderd om de Vipassana draad op te pakken, alweer zo'n 8 jaar geleden.
Persoonlijke groei om te komen tot bevrijding is een hele sterke drijfveer in mijn leven. Ik oefen zelf dagelijks en neem regelmatig deel aan retraites en meditatiedagen. Omgaan met veranderlijkheid en het omarmen van wat er op dit moment is zijn aandachtspunten in mijn oefening. De training meditatiebegeleider heeft voor veel verdieping van mijn persoonlijke beoefening gezorgd en ook mijn kennis van de leer vergroot. Het overdragen van kennis is voor mij een groot goed, vooral als dit kan bijdragen aan minder lijden en heilzamer samenleven.

e-mail: danielle@numuseum.nl

20240119 140326

Marijke van den Hoogen (1969)

Als kind al voelde ik me aangetrokken tot spiritualiteit; voor mij een diep gevoel van verbondenheid met de ‘goedheid’ die in ieder aanwezig is. In 1994 kwam boeddhistische meditatie op mijn pad. Vanaf dat moment beoefen ik zen meditatie. Vanaf 2013 ging ik bij Doshin retraites volgen. Haar heldere, eenvoudige instructies resoneerden. Haar onderricht, dat zo het voelen in het lichaam benadrukt, was passend voor mij. En ik kreeg concrete handvaten om de spirituele beoefening echt integreren in de dagelijkse activiteiten.

Elke dag opnieuw de aandacht cultiveren in het lichaam, brengt me rust en de moed om me helemaal open te stellen voor het leven. Precies zoals het zich aandient, in haar vreugdevolle en pijnlijke aspecten. De oefening nodigt me uit om dagelijks zachtheid, vriendelijkheid en mededogen te cultiveren voor mezelf, voor anderen, voor alle levende wezen.

Ik ben dankbaar voor al het onderricht dat ik ontvangen heb. Ik voel ook een verantwoordelijkheid om het verder door te geven, zodat meer mensen de heilzame werking kunnen ervaren. Ik woon samen met Joost in Driebergen en laat onze 2 jongvolwassen zonen het leven ontdekken.

e-mail: marijke.vdhoogen@gmail.com

Gastleraren en begeleiders

Ingrid Dassen

Ingrid Dassen (1959)

Mediteren is meer dan zitten op een kussen. Ik beoefen al vele jaren Vipassana meditatie en nam in 2006 deel aan de eerste Dhamma verdiepingscursus van de Stichting Inzicht Meditatie. Daarna volgde ik verschillende retraites in Nederland en Engeland.
Ik begeleid diverse meditatiegroepen in Rotterdam en Breda, geef retraites en mettadagen samen met Coby van Herk. Ik genoot een opleiding in Gestalt en Psychosynthese en ben in het dagelijks leven werkzaam als coach/adviseur in mijn praktijk in Rotterdam.
De boeddhistische psychologie is hierin voor mij een inspiratiebron. Ik ben geboeid door meditatie en de toepassing hiervan in het dagelijkse leven; ben niet met verschillen in "tradities" bezig. De basis voor verbinding is de Vipassana meditatie, een open geest naar filosofie, het boeddhisme en met name de alledaagse realiteit.

e-mail: info@idassen.nl

Coby van Herk 3

Coby van Herk (1947)

Het leren omgaan, op een liefdevolle wijze, met veranderingen en weerstanden is mijn dagelijkse leraar. Inzicht ontwikkelen in de wisselvalligheden van dit leven is een avontuur dat mij steeds weer opnieuw kan uitdagen.
Liefdevoller leren zijn naar onze eigen onvolmaaktheid, en van daaruit toleranter naar onze omgeving zou het begin kunnen zijn van een betere wereld, toch?
Mijn jarenlange beoefening vond o.a plaats in Gaia House in Engeland, mijn leraren waren er velen, maar vooral Christina Feldman, Stephen Batchelor en mijn 12 jarige kleinzoon.

e-mail: cobyvanherk@gmail.com

Meditatiebegeleider en leraar Insight Dialogue

Marieke Duijvestijn

Marieke Duijvestijn (1957)

Marieke (1957) beoefent sinds 2005 Vipassana-meditatie en daarnaast ook metta-meditatie. Zij volgde retraites bij diverse Vipassana-leraren. Ook volgde zij vele retraites en online programma’s op het gebied van Insight Dialogue. In 2021 is zij erkend als Insight Dialogue leraar. Zij is als meditatiebegeleider verbonden aan het Vipassana meditatiecentrum Groningen en biedt daarnaast online en live activiteiten aan op het gebied van Insight Dialogue.

e-mail: marieked@planet.nl^