inzichtenbevrijding-boeddha mirror

Begeleiding

De dharmaleraar

Doshin Houtman2

De begeleiding van de activiteiten en van individuele personen is in handen van dharmaleraar Doshin Houtman. Zij is geboren in 1948 en werkte als analiste in diverse ziekenhuizen. Daarna was ze fulltime moeder, deed ze vrijwilligerswerk en studeerde ze theologie. Doshin begon in 1988 met zen-meditatie bij Mimi Maréchal. In 1989 werd ze leerling van Prabhasa Dharma Roshi. 

In 1995 werd ze non in training; unsui. Tot Prabhasa Dharma Roshi in 1999 overleed trainde Doshin met haar, daarna met haar opvolger Jiun Hogen Roshi, op het Internationale Zencentrum De Noorder Poort. Tijdens een zen-retraite in 1998 maakte Doshin kennis met vipassana-meditatie zoals onderricht door Ruth Denison.

De manier waarop Ruth de Dharma onderwees sprak Doshin zo aan dat ze besloot ook verder met haar te trainen. In 2002 kreeg Doshin toestemming om in beide scholen mensen te begeleiden.
De beoefening die Doshin voorstaat is te karakteriseren als het oefenen in belichaamde aandacht. We zijn lichaam-geest, een niet te scheiden eenheid. We leven echter vaak alleen maar vanuit het hoofd. Daarmee missen we heel wat, want wat zich afspeelt in de geest is ook voelbaar in het lichaam. Door van moment tot moment het lichaamsgevoel erbij in de aandacht te houden, gaan we die eenheid weer ervaren; we krijgen beter zicht op wat zich in de geest afspeelt, en zijn zo beter in staat om op heilzame wijze te spreken, te handelen en te leven. We kunnen het leven als voller en bevredigender gaan ervaren.


De dharmaleraar van de dharmaleraar

Ruth Denison2

Ruth Denison was een pionier vipassana-leraar. Zij werd geboren in 1922 in het oosten van Duitsland, en vertrok na de oorlog naar de Verenigde Staten. Ze trouwde er en reisde met haar echtgenoot (een voormalige monnik) langs vele spirituele leraren in Azië. Ze begon in Japan met zen. Later reisde ze ook naar Birma waar ze uiteindelijk haar leraar vond in U Ba Khin.

Uba Khin

Ze was van de vier leerlingen die van hem transmissie kregen de enige vrouw. Terug in de VS groeide haar zomerhuis uit tot een spiritueel centrum: Dhamma Dena in de Mojave-woestijn in Joshua tree, Californië. Ruth heeft vele mensen hier begeleid, het centrum wordt nu voortgezet door haar leerlingen. Eén van haar uitspraken is: "Inzichtmeditatie is niet: je bevrijden van wat niet welkom is. Het is meer: je openstellen voor dat wat zich aandient." Ruth is op 26 februari 2015 overleden.

Zie ook: www.dhammadena.com


De begeleiders

Karinvanherwaarden

Karin van Herwaarden (1954)

Toen ik bij Inzicht & Bevrijding begon voelde ik mij meteen thuis in de benadering van belichaamde aandacht. Het was een mooi vervolg op de weg die ik vanaf 1985 e.v. bewandel met yoga, NLP, adem- & ontspanningstherapie, en mindfulness. Vanaf 2000 is het boeddhistische pad daarin steeds belangrijker geworden. Het - sinds enkele jaren - dagelijks omgaan met chronische ziekte is op dit pad inmiddels mijn belangrijkste leraar geworden. Het leert mij steeds meer open te staan voor de pijnlijke kanten van het leven. En dat ik niet de enige ben die dealt met ongemak. Het is een intense oefenweg voor aandachtig gewaarzijn, terughoudendheid en geduld, omgaan met verlangen en aversie, vertrouwen, vriendelijkheid en mededogen, én dankbaarheid en vreugde.

e-mail: kpvanherwaarden@home.nl

Yvonnemolenaar2

Yvonne Molenaar (1953)

Zijn we niet allen op zoek naar geluk? Ja toch. Ook ik begon een aantal jaren geleden met dit verlangen te mediteren.  En maakte zo kennis met aandacht en inzicht middels bewustwording van het lichaam, de adem en alle zintuiglijke indrukken.  De idee dat je van mediteren meteen rustig en kalm wordt pakte wel anders uit.
Aan de ene kant onrust en aan de ander kant slapergheid zijn de staten  van geest die mijn pad veelvuldig kruisen.  Daar kan ik met steeds meer mededogen naar kijken en zien dat ik dat niet ben.  Langzaamaan leer ik omgaan met dat wat het leven brengt  zonder me er telkens aan vast te klampen. Dat geeft ruimte en vrijheid. En dat is toch wat de Boeddha geluk noemt.

e-mail:  yvonne1348@outlook.com


Ilse

Ilse van Dongen (1961)

Ongeveer tien jaar geleden begon ik, in een stormachtige periode van mijn leven, met mediteren. Ik was tamelijk wanhopig op zoek naar ademruimte en vond die nergens. Het zitten in stilte en de Dharma lessen brachten een volledig andere benadering van ‘vrij zijn’. Niet het wegpoetsen van alles wat me kwelt en heen en weer slingert in het leven, maar veel meer het toelaten van de rijkdom van het nu; in al haar schoonheid, pijn, diepgang en oppervlakkigheid.
In de sangha van Inzicht en Bevrijding ben ik in training. Via de oefening van belichaamde aandacht ervaar ik de eenheid van lichaam en geest. In die eenheid worden de hersenspinsels en conditioneringen zichtbaar die me weghalen bij de werkelijkheid. Dat helpt; ik hoef niet gekooid te zijn in mijn eigen gedachten. En in die eenheid is tegelijkertijd iets anders te ervaren: de eindeloze ruimte. Stap voor stap ontvouwt zich een vrijer leven, in vriendelijkheid en verbinding met alles wat er is. Dat maakt blij. Er is geen plek om te
staan. Enkel onderweg dient het leven zich aan. Gewoon, praktisch en vitaal.

e-mail: ilse@ilsevandongen.nl


De gastleraren en begeleiders

Ingrid  Dassen

Ingrid Dassen (1959)

Mediteren is meer dan zitten op een kussen. Ik beoefen al vele jaren Vipassana meditatie en nam in 2006 deel aan de eerste Dhamma verdiepingscursus van de Stichting Inzicht Meditatie. Daarna volgde ik verschillende retraites in Nederland en Engeland. 
Ik begeleid diverse meditatiegroepen in Rotterdam en Breda, geef retraites en mettadagen samen met Coby van Herk. Ik genoot een opleiding in Gestalt en Psychosynthese en ben in het dagelijks leven werkzaam als coach/adviseur in mijn praktijk in Rotterdam. 
De boeddhistische psychologie is hierin voor mij een inspiratiebron. Ik ben geboeid door meditatie en de toepassing hiervan in het dagelijkse leven; ben niet met verschillen in "tradities" bezig. De basis voor verbinding is de Vipassana meditatie, een open geest naar filosofie, het boeddhisme en met name de alledaagse realiteit.

e-mail: idassen@tele2.nl

Coby Van  Herk

Coby van Herk (1947)

Het leren omgaan, op een liefdevolle wijze, met veranderingen en weerstanden is mijn dagelijkse leraar. Inzicht ontwikkelen in de wisselvalligheden van dit leven is een avontuur dat mij steeds weer opnieuw kan uitdagen.
Liefdevoller leren zijn naar onze eigen onvolmaaktheid, en van daaruit toleranter naar onze omgeving zou het begin kunnen zijn van een betere wereld, toch? 
Mijn jarenlange beoefening vond o.a plaats in Gaia House in Engeland, mijn leraren waren er velen, maar vooral Christina Feldman, Stephen Batchelor en mijn 12 jarige kleinzoon.

e-mail: cobyvanherk@gmail.com


Joost

Joost van den Heuvel Rijnders

Joost van den Heuvel Rijnders begon in 1995 met het beoefenen van vipassana meditatie. In Nederland deed hij vele retraites onder begeleiding van verschillende leraren. Na zijn studie vertrok hij naar Azië en mediteerde bijna drie jaar intensief in Birma en Nepal. In 2017 verscheen zijn boek ‘Terug naar de markt’ (Asoka) over het toepassen van het boeddhisme in het dagelijks leven.

Website: www.joost-meditatie.nl