Gedragscode

Gedragscode

Binnen de Sangha Inzicht & Bevrijding willen we op een manier met elkaar omgaan waar aandacht en liefdevolle vriendelijkheid centraal staan. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt. We koesteren dat wat we bij elkaar herkennen en we omarmen de verschillen, want juist daardoor leren we van elkaar.

Door aandacht en liefdevolle vriendelijkheid om te zetten in gedrag, creëren we een harmonieuze omgeving, waarin we gezamenlijk de Dharma beoefenen. In deze gedragscode wordt beschreven op welke manier we daar concreet vorm aan willen geven.

  • We voelen ons verantwoordelijk voor elkaars welzijn en gaan daarom respectvol met elkaar om.


  • Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag vinden we in elke situatie onacceptabel.
  • We luisteren geduldig en met een open houding naar elkaar.
  • We spreken met elkaar en niet over elkaar.
  • Alles wat in vertrouwen aan ons wordt verteld, blijft vertrouwelijk. We delen dit niet met anderen.
  • We spreken en luisteren vanuit een niet-oordelende intentie.
  • Wanneer we iemand onbedoeld kwetsen, zoeken we toenadering tot de ander, en gaan begripvol om met elkaars gevoelens.
  • Feedback geven én ontvangen ervaren we als een mogelijkheid ons verder te kunnen ontwikkelen.
  • We vertellen geen halve waarheden of leugens, de waarheid is ons dierbaar.
  • We zetten ons in voor een rustige en prettige oefenomgeving, zowel in Tilburg als tijdens de retraites.
^