Contactgegevens

Contactpersonen en adres

Dharmaleraar
Doshin Houtman
doshin@inzichtenbevrijding.nl
013 463 1847
Voorzitter

Doshin Houtman

doshin@inzichtenbevrijding.nl

013 463 1847

Secretaris
Yvonne Molenaar
info@inzichtenbevrijding.nl
06 2804 2930

Sangha Inzicht & Bevrijding
Dragonstraat 11-13
5044 HR Tilburg

Correspondentie:
Stichting Inzicht & Bevrijding
p/a Auteurslaan 176
5044 MD Tilburg

Contactgegevens

Geldzaken

  • Het rekeningnummer van de Stichting Inzicht en Bevrijding is NL77 ASNB 8804 4998 50 (BIC: ASNBNL21)
  • De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belastingen.
  • Kosten mogen geen belemmering zijn voor deelname. Voor minder draagkrachtigen zijn er regelingen te treffen.
  • De Stichting is aangesloten bij de Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg.
  • Dana voor het onderricht kan worden overgemaakt naar: NL79 ASNB 8830 3613 72, t.n.v. N.T. Houtman

De Stichting Inzicht & Bevrijding

De stichting is bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de stichting als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.
Fiscaal nummer: 8222.29.973
KvK : 17282208
Adres: Auteurslaan 176, 5044MD Tilburg
Oefencentrum: Dragonstraat 11-13, 5044HR Tilburg

Informatie & Registratie: info@inzichtenbevrijding.nl; tel: 06-28042930
Secretariaat: info@inzichtenbevrijding.nl; tel: 06-28042930
Leraar: doshin@inzichtenbevrijding.nl. Tel: 013-4631847
Rekening: NL77 ASNB 8804 4998 50 (BIC: ASNBNL21)
Bestuur:
Voorzitter: Doshin Houtman
Secretaris: Yvonne Molenaar
Penningmeester: Lou Niesten

Vertrouwenspersoon

Lilian Daishin van der Vaart

Tel: 013-5220026 of mobiel: 06-22433219

E-mail: lilian@zen.nl

Onze Sangha onderschrijft het ethisch drieluik zoals vastgelegd door de Stichting Inzicht Meditatie (zie www.simsara.nl/ethisch-drieluik). De gedragsregels zoals daarin vastgelegd worden door de leraren en de begeleiders nagevolgd.

https://dev.inzichtenbevrijdin...

Contactgegevens
^