Dana

Dana

Sinds de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. Het is vrijgevigheid van de dharmaleraar om de leer door te geven.
De kosten van onze meditatieactiviteiten worden bepaald door de directe onkosten. De dharmaleraar krijgt alleen haar reis- en verblijfskosten vergoed. Bij elke activiteit die begeleid wordt door de dharmaleraar, ook bij individuele begeleiding, is er daarom gelegenheid dana te geven. Op deze manier kunnen we uiting geven aan het gevoel van dankbaarheid voor het ontvangen van de dharma; de leer en de oefening

Door vrijgevigheid dragen we bij aan de instandhouding en uitbreiding van de boeddhistische oefenpraktijk. Als we met een open hart geven en ontvangen kan dat leiden tot welbevinden en diepe vreugde.

^