Dana

Dana

Sinds de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. De leringen worden gezien als heel kostbaar. Ze zijn niet in geld uit te drukken, je kan er eigenlijk nooit genoeg voor betalen, en daarom is vrijgevigheid de meest passende actie. Door vrijgevigheid dragen we bij aan de instandhouding en uitbreiding van de boeddhistische oefenpraktijk. Als we met een open hart geven en ontvangen kan dat leiden tot welbevinden en diepe vreugde. Vrijgevigheid creëert een wederzijds vertrouwen, een gedeelde verantwoordelijkheid, en betrokkenheid om de Boeddhistische oefening levend te houden.

Vanaf 1 januari 2023 past onze stichting het beginsel van dana, vrijgevigheid, toe op al haar activiteiten. Niet alleen voor onderricht, maar ook voor organisatie, verblijf, maaltijden en logies. De dharma, de boeddhistische leer, is zo voor iedereen beschikbaar.

De stichting is afhankelijk van dana om haar activiteiten te kunnen organiseren. De ruimtes waar wij onze avonden, dagen en retraites geven worden gehuurd en we maken kosten voor online-voorzieningen. Onze kosten voor retraites, voor voeding, onderdak en bijkomende organisatiekosten, zijn €75,00 per etmaal. Onze kosten voor een doorlopende groepsbijeenkomst zijn €10,00 (voor een fysieke groep) en €7,50 (voor online deelname), voor een meditatiedag € 20,00, en voor een dag op Bleijendijk en voor een dag stadsretraite €25,00. Het staat je vrij om te geven. Je kunt meer of minder geven en zo hopen wij kostendekkend te zijn. Omdat wij al voor aanvang van onze activiteiten (grote) kosten maken zijn wij erg blij als de dana wordt overgemaakt voordat de activiteit begint.


Het rekeningnummer van de Stichting Inzicht en Bevrijding is NL77 ASNB 8804 4998 50 (BIC: ASNBNL21). De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom, binnen door de belastingdienst gestelde grenzen, aftrekbaar van de belastingen.

Als je ervoor kiest om dana over te maken met een specifiek doel, geef dat dan aan in de omschrijving. Wij zorgen dan dat het op de goede plek terechtkomt.

Het onderricht en de begeleiding worden ook gegeven op basis van vrijgevigheid. Na afloop van elke meditatieactiviteit is er daarom gelegenheid om dana te beoefenen. We kunnen zo onze waardering en onze dankbaarheid uitdrukken. Het is vreugdevol te weten dat onze gift het dharma-onderricht in stand houdt. De dana voor het begeleiden door dharmaleraar en gastdocenten kan gegeven worden via de danabox, het kan ook digitaal. Dana voor de begeleiding is niet aftrekbaar van de belastingen.

Dana is de eerste kwaliteit die de Boeddha aanraadde te ontwikkelen, toen hem gevraagd werd: wat moet ik doen om tot volledige vrijheid te komen? ‘Begin met vrijgevigheid’ zei de Boeddha, ‘leef in vrede met elkaar en zorg goed voor je innerlijke ontwikkeling.’

^