Dana

Dana

Sinds de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid

De leringen worden gezien als heel kostbaar. Ze zijn niet in geld uit te drukken, je kan er eigenlijk nooit genoeg voor betalen, en daarom is vrijgevigheid de meest passende actie. Door vrijgevigheid dragen we bij aan de instandhouding en uitbreiding van de boeddhistische oefenpraktijk. Als we met een open hart geven en ontvangen kan dat leiden tot welbevinden en diepe vreugde. Vrijgevigheid creëert een wederzijds vertrouwen, een gedeelde verantwoordelijkheid, en betrokkenheid om de Boeddhistische oefening levend te houden.

Vanaf 1 januari 2023 past onze stichting het beginsel van dana, vrijgevigheid, niet alleen toe op het onderricht, maar op al haar activiteiten, dus ook op organisatie, verblijf, maaltijden en logies (het ondersteunen van het onderricht).

De dharma, de boeddhistische oefening, is zo voor iedereen beschikbaar.

Dana is de eerste kwaliteit die de Boeddha aanraadde te ontwikkelen, toen hem gevraagd werd: wat moet ik doen om tot volledige vrijheid te komen? ‘Begin met vrijgevigheid’ zei de Boeddha, ‘leef in vrede met elkaar en zorg goed voor je innerlijke ontwikkeling.’


Dana voor de leraar

De dharma wordt gezien als heel kostbaar, en onbetaalbaar. Daarom geven leraren en begeleiders onderricht vanuit vrijgevigheid. Zij worden niet door de Stichting betaald. Wel worden, als dat nodig is, reiskosten vergoed. Na afloop van elke meditatieactiviteit is er daarom gelegenheid om dana te beoefenen. We kunnen zo onze waardering en onze dankbaarheid voor de oefenweg uitdrukken. Het is vreugdevol te weten dat onze gift het dharma-onderricht in stand houdt. De dana voor het begeleiden door dharmaleraar en gastdocenten kan gegeven worden via de danabox, het kan ook digitaal.
De bankgegevens voor de gastdocent staan in het informatiedocument dat bij inschrijving toegestuurd wordt.

Dana voor de begeleiding is niet aftrekbaar van de belastingen.

Dana voor de organisatie

De stichting is afhankelijk van dana om haar activiteiten te kunnen organiseren. De ruimtes waar wij onze avonden, dagen en retraites geven worden gehuurd en we maken kosten voor online-voorzieningen. De richtlijn per activiteit vind je bij de activiteit op de Kalender (https://www.inzichtenbevrijdin) en in het informatiedocument dat je ontvangt bij definitieve inschrijving.

Het staat je vrij om te geven. Je kunt meer of minder geven en zo hopen wij kostendekkend te zijn. Wij stellen het erg op prijs als dana wordt overgemaakt voordat de activiteit begint.

Ga voor bankrekeningnummers naar de webpagina ANBI en geldzaken.

^