ANBI en geldzaken

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belastingen.

  • Dana voor de stichting mag overgemaakt worden naar het rekeningnummer van de Stichting Inzicht en Bevrijding: NL77 ASNB 8804 4998 50 (BIC: ASNBNL21)
  • De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belastingen.
  • De Stichting is aangesloten bij de Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg.
  • Voor het onderricht mag Dana overgemaakt worden naar: NL79 ASNB 8830 3613 72, t.n.v. N.T. Houtman
^