ANBI en geldzaken

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belastingen.

  • Het rekeningnummer van de Stichting Inzicht en Bevrijding is NL77 ASNB 8804 4998 50 (BIC: ASNBNL21)
  • Kosten mogen geen belemmering zijn voor deelname. Voor minder draagkrachtigen zijn er regelingen te treffen.
  • De Stichting is aangesloten bij de Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg.
  • Dana voor het onderricht kan worden overgemaakt naar: NL79 ASNB 8830 3613 72, t.n.v. N.T. Houtman
^