ANBI en geldzaken

Dana voor de organisatie

Vrijgevigheid naar de stichting toe voor het organiseren van de activiteiten (voor huur ruimte, organisatie, verblijf, logies, administratie) mag overgemaakt worden op de rekening van Stichting Inzicht en Bevrijding: NL77 ASNB 8804 4998 50 (BIC: ASNBNL21. Op de website-pagina over dana staat verdere informatie hierover.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belastingen.

De Stichting is aangesloten bij de Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg.


Dana voor het onderricht

Dharma-leraren en dharma-begeleiders geven hun onderricht vanuit vrijgevigheid. Na afloop van een meditatieactiviteit mag de dana voor de begeleiding door leraar en gastdocenten gegeven worden via de danabox. Het kan ook digitaal.

Voor het onderricht door Doshin mag dana overgemaakt worden naar rekening nummer: NL79 ASNB 8830 3613 72 t.n.v. N.T. Houtman.

Dana voor de begeleiding is niet aftrekbaar voor de belastingen.

^