inzichtenbevrijding-bloemen

Meditatiedagen & retraites

Er zijn mogelijkheden om langer te mediteren gedurende bijvoorbeeld een meditatiedag, een weekendretraite of een langere retraite. De locaties zijn verschillend.


Meditatiedag

Een meditatie-avond is zo voorbij. Om wat langer te oefenen in aandacht is een meditatiedag in stilte heel geschikt. Er is een korte kennismaking en een inleiding op de oefening. Na het aandachtig bewegen is er een zitmeditatie met begeleiding. Daarna wisselen zit- en loopmeditaties elkaar af. Er is een dharmatoespraak en we eten onze lunch in aandacht. Gedurende de middag oefenen we ook het bewegen in aandacht. Aan het einde van de dag is er een mogelijkheid om uit te wisselen en vragen te stellen. Voor koffie en thee wordt gezorgd, de lunch neem je zelf mee. Enkele keren per jaar staat de meditatiedag in het teken van metta. Metta is de beoefening van liefdevolle vriendelijkheid. We halen heilzame gedachten naar boven, en we wensen onszelf en de wereld al het goede toe.

De dag wordt in stilte gehouden.

Deelname is mogelijk voor degenen die een introductiecursus Vipassana of Zen gevolgd hebben. Je moet in staat zijn om een half uur stil te zitten. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze aan de hele dag deelnemen.

Begeleiding: Doshin Houtman


Voorbeeld van een dagprogramma:

 • 09:30 aankomst, koffie en thee
 • 10:00 inleiding, zitmeditatie, loopmeditatie, zitmeditatie, loopmeditatie
 • 12:15 dharmatoespraak
 • 12:45 lunchpauze
 • 14:00 chanting, zitmeditatie, loopmeditatie of aandachtig bewegen
 • 15:15 zitmeditatie
 • 15:45 uitwisseling
 • 16:00 afsluiting


Zie ook:


Meditatie-verdiepingsdag

Gebleken is dat er naast de formele en informele meditatiebeoefening ook behoefte bestaat om zich in de Boeddhistische leer en de geschriften te verdiepen. Daarom zijn er twee keer per jaar meditatie-verdiepingsdagen. Op zo’n dag staan Boeddhistische teksten over een bepaald onderwerp centraal. De teksten kan men van te voren lezen en bestuderen.
Op deze dagen is er ook meditatiebeoefening waarin we wat in de teksten staat kunnen onderzoeken. Er is uitwisseling in kleine groepen, en er is tijd voor vragen.
Op deze dagen zullen de vier edele waarheden aan de orde komen. Hoewel het om een serie gaat, kunnen de dagen ook afzonderlijk bijgewoond worden.
Deelname is mogelijk voor degenen die een introductiecursus Vipassana of Zen gevolgd hebben. Je moet in staat zijn om een half uur stil te zitten. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze aan de hele dag deelnemen.

Begeleiding: Doshin Houtman


Voorbeeld van een dagprogramma:

 • 09:30 binnenkomen met koffie/thee
 • 10:00 inleiding op het thema
 • 11:00 zitmeditatie / loopmeditatie / zitmeditatie
 • 12:30 lunchpauze
 • 13:30 uitwisseling over de teksten in groepen
 • 14:30 uitwisseling / vraag en antwoord
 • 15:30 zitmeditatie
 • 16:00 einde


Zie ook:


Weekendretraite

Een weekend in een klooster is een mooie manier om te oefenen van moment tot moment. We hebben de tijd om alles met aandacht te doen. Vaak wordt er een bepaald onderwerp uit de leer speciaal belicht. Tijdens een weekend neemt het bewust worden en bewust zijn van het lichaam een belangrijke plaats in. Dit gebeurt zowel tijdens specifieke oefeningen als tijdens de formele en informele oefening. Er worden meditatie-instructies gegeven, dharma-toespraken gehouden, en er is een mogelijkheid voor een individueel gesprek.


De retraite wordt in stilte gehouden.
Deelname is mogelijk voor degenen die al eens een meditatiedag hebben gedaan. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze aan het complete weekend deelnemen.
Op een weekendretraite ben je op donderdag of vrijdag vanaf  16.00 uur welkom. Het officiële programma begint om 20.00 uur. De retraite eindigt zondagmiddag om 16.00 uur.

Begeleiding: Doshin Houtman


Voorbeeld van een dagprogramma: 

 • 06:45 ontwaken, thee 
 • 07:15 aandachtig bewegen, zitten
 • 08:00 ontbijt
 • 09:15 koffie en thee 
 • 09:45 zitten (instructies en geleide meditatie), lopen, zitten, lopen 
 • 12:00 lunch, rust, individuele oefening 
 • 14:15 lopen 
 • 14:45 chanting, zitten 
 • 15:30 exploring the body, 
 • 16:15 zitten, lopen 
 • 17:15 dharmatoespraak 
 • 18:00 avondmaaltijd, rust, individuele oefening 
 • 19:30 zitten, lopen, zitten (tussen 
 • 19:00 en 21.00u eveneens individuele gesprekken) 
 • 21:00 lichaamsmassage
 • 21:15 rust, individuele oefening


Zie ook:


Langere retraite

Een langere retraite duurt minimaal 5 dagen. We organiseren onder andere een zomerretraite en een winterretraite. Deze hebben elk een eigen kleuring. In de zomer, als alles bloeit en er veel licht is, worden we eenvoudig uitgenodigd om onze relatie tot de wereld om ons heen te observeren en te contempleren. Er is een prachtige kloostertuin waar we kunnen oefenen in het zuiver waarnemen. De wintertijd nodigt ons natuurlijkerwijs uit om meer naar binnen te keren. In een open luisterende houding kunnen we leren de innerlijke processen met steeds meer helderheid waar te nemen.

Tijdens een langere retraite oefenen we in belichaamde aandacht. De methode van de  bodysweep is het hart van de zitmeditatie. Tijdens de loopmeditatie oefenen we bewustwording van het lichaam als geheel of van de verschillende delen. Ons bewust van het lichaam komen we ook de gevoelens tegen en de reactie daarop. Er is aandachtig bewegen, recitatie, metta-meditatie er zijn oefeninstructies, dharmatoespraken, groeps- en individuele gesprekken. De Boeddhadharma oefenend worden processen verhelderd en komen we tot bevrijding.

De retraite wordt in stilte gehouden.
Deelname is mogelijk voor degenen die al eens een weekendretraite hebben bijgewoond. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze aan de complete retraite deelnemen.

Begeleiding: Doshin Houtman


Voorbeeld van een dagprogramma:

 • 05:45 ontwaken, thee
 • 06:15 aandachtig bewegen, recitatie, zitten, lopen
 • 08:00 ontbijt
 • 09:00 koffie, thee, individuele oefening
 • 09:30 instructie, zitten
 • 10:30 lopen (groepsgesprek)/ zitten
 • 12:00 lunch, rustperiode, individuele oefening
 • 14:15 lopen, zitten
 • 15:30 theepauze, lopen, zitten (eveneens individuele gesprekken)
 • 17:15 exploring the body
 • 18:00 avondmaaltijd, individuele oefening
 • 19:30 zitten en lopen
 • 20:15 dharmatoespraak
 • 21:00 lopen
 • 21:30 lichaamsmassage, thee, rust, individuele oefening


Zie ook:


Stadsretraite

De stadsretraite wordt gehouden in het centrum aan de Dragonstraat. 

Overdag is er de formele oefening. Daarna is het een mooie uitdaging om de oefening thuis in aandacht voort te zetten, om daarna de volgende dag de draad van de formele oefening weer op te pakken. Het is een mooie gelegenheid om een wat langere tijd achtereen te oefenen in het dagelijks leven, in de thuissituatie. 

Er is geen overnachtingsmogelijkheid. Je kunt de hele week deelnemen, het is ook mogelijk om één of meerdere dagen, mee te doen. We beginnen om 7:00 's morgens. De dag duurt tot 16:00 uur. 

Voor ontbijt en lunch, koffie en thee wordt gezorgd. 

De retraite vindt in stilte plaats.


Begeleiding: Doshin Houtman


Voorbeeld van een dagprogramma:

 • 07:00 aandachtig bewegen / recitatie / zitten
 • 08:00 ontbijt
 • 08:45 activiteit in aandacht
 • 09:30 koffie / thee
 • 10:00 instructie / zitten met begeleiding
 • 12:00 dharma toespraak
 • 13:00 lunch
 • 14:00 zitten
 • 14:30 lopen / zitten etc.
 • 15:30 thee / uitwisseling


Zie ook:


Introductie-weekend Vipassana-meditatie

De introductiecursus is bestemd voor diegenen die nog niet bekend zijn met boeddhistische meditatie. Tijdens deze cursus leren we de praktische basisprincipes van meditatie. 

De basisbeginselen van meditatie komen aan de orde: de techniek van zit- en loopmeditatie, maar ook het leren aandachtig aanwezig te zijn (en blijven) bij de dagelijkse handelingen en het spreken. Bij de uitleg over praktische zaken zal ook de Boeddhistische achtergrond aan de orde komen. Er is gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. 

Na de introductiecursus is het mogelijk om in te stromen in één van de doorgaande groepen.

Begeleiding: Doshin Houtman en Yvonne Molenaar


Voorbeeld van een dagprogramma:

 • 10.00: 
  • kennismaken
  • inleiding op de meditatie
  • zit- en loop meditatie
  • uitwisseling/ vraag en antwoord
 • 12.30: aandachtig eten
 • 13.30: 
  • zit- en loopmeditatie
  • aandachtig bewegen
  • uitwisseling /vraag en antwoord
 • 16.00 einde


Zie ook: