De Stichting

Stichting Inzicht en Bevrijding

De stichting is bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de stichting als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Fiscaal nummer: 8222.29.973
KvK : 17282208
Adres: Auteurslaan 176, 5044MD Tilburg
Oefencentrum: Dragonstraat 11-13, 5044HR Tilburg
Informatie & Registratie: info@inzichtenbevrijding.nl; tel: 06-28042930
Secretariaat: info@inzichtenbevrijding.nl; tel: 06-28042930
Leraar: doshin@inzichtenbevrijding.nl. Tel: 013-4631847
Rekening: NL77 ASNB 8804 4998 50 (BIC: ASNBNL21)
Bestuur:
Voorzitter: Doshin Houtman
Secretaris: Yvonne Molenaar
Penningmeester: Lou Niesten

Begroting 2023

Jaarrekening 2022
Beleidsplan 2021-2025

Privacy Beleid

^