Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Ik ben Claudia Peloschek.

Toen ik gevraagd werd voor de functie van vertrouwenspersoon binnen de Sangha, dacht ik meteen: ja, dat wil ik wel!
Ik denk dat deze functie - in geval het nodig is - past bij mijn achtergrond.

Ik kan over het algemeen goed luisteren zonder snel te oordelen. Ook ben ik gewend om mee te voelen en mee te denken bij wat nodig is om verder te komen in een moeilijke of vastgelopen situatie.
Ik ben erop gericht de verbinding tussen mensen goed te houden, voor zover het binnen mijn macht ligt natuurlijk.

Het mooist zou natuurlijk zijn als ik in deze functie werkeloos blijf. Dat betekent dat ieder zich veilig en respectvol behandeld voelt, en niemand zich vervelend, minachtend, onheus of grensoverschrijdend bejegend voelt.

Dat lijkt me ook de intentie van onze omgang met elkaar, én ondanks goede bedoelingen kan er iets (en soms zelfs veel) mis gaan in het onderlinge contact. Of iets wat gezegd/gedaan is., voelt niet goed, wat kan maken dat je je niet meer veilig, gezien en serieus genomen voelt, en misschien word je daardoor onzeker. Mocht dat het geval zijn, en je komt er toch zelf niet goed uit, aarzel dan niet te lang om een gesprek met me aan te vragen – samen kom je meestal verder! Zo nodig kan ik je helpen om uit te zoeken welke vervolgstappen voor jou kloppen, en je steunen bij het maken daarvan.

Mijn achtergrond: Ik heb ruim 25 jaar gewerkt als psycholoog. Vanaf 1998 16 jaar in Tilburg – met een onderbreking; daarna nog bijna 9 jaar in Haghorst, Berkel-Enschot en Oirschot. Per april 2024 stop ik daarmee, tijdelijk of voorgoed, dat is nog niet zeker…

In de ethische code (https://www.inzichtenbevrijdin... ) staat beschreven hoe we binnen onze gemeenschap met elkaar willen omgaan.
Ondanks onze goede intenties kan het zijn dat deelnemers vinden dat ze niet volgens die goede omgangsregels worden bejegend.
In die situaties is het mogelijk om contact op te nemen met onze interne vertrouwenspersoon. Zij kan samen met je kijken naar je klachten en samen met jou zoeken naar een mogelijkheid om de harmonie te herstellen.
Mocht je er samen niet uitkomen dan is het mogelijk om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Als lid van de BUN zijn er twee vertrouwenspersonen die in die situatie beschikbaar zijn.
Voor informatie en contactgegevens van deze vertrouwenspersonen, klik hier https://boeddhisme.nl/organisa...

^