Vertrouwenspersoon


De Sangha is aangesloten bij de vertrouwenspersoon van de BUN:


Onze sangha onderschrijft de gedragscode van de BUN en het ethisch drieluik zoals vastgelegd door de Stichting Inzicht Meditatie (zie SIM Ethisch drieluik) De gedragsregels zoals daarin vastgelegd worden door de leraren en de begeleiders nagevolgd.

^