inzichtenbevrijding-main mirror

Contact & Overig

Contactpersonen

Dharmaleraar
Doshin Houtman    doshin@inzichtenbevrijding.nl    013 463.18.47
Secretaris

Yvonne Molenaar    info@inzichtenbevrijding.nl    06 28.04.29.30
Webredacteur
Michael Jepson   webredactie@inzichtenbevrijding.nl


Adres

Sanghacentrum Inzicht & Bevrijding
Dragonstraat 11-13
5044 HR  Tilburg
Stichting Inzicht & Bevrijding
Auteurslaan 176
5044 MD  Tilburg


Geldzaken

  • Het rekeningnummer van de Stichting Inzicht en Bevrijding is NL77 ASNB 8804 4998 50 (BIC: ASNBNL21)
  • De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belastingen.
  • Kosten mogen geen belemmering zijn voor deelname. Voor minder draagkrachtigen zijn er regelingen te treffen.
  • De Stichting is aangesloten bij de Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg.
  • Dana voor het onderricht kan worden overgemaakt naar: NL28 RABO 0107 7367 72, t.n.v. D. Houtman (BIC: RABONL2U)

Links


De Stichting Inzicht & Bevrijding

De stichting is bij de Belastingdienst aangemerkt als een  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de stichting als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.
Fiscaal nummer: 8222.29.973
KvK : 17282208
Adres: Auteurslaan 176, 5044MD Tilburg
Oefencentrum: Dragonstraat 11-13, 5044HR Tilburg
Informatie & Registratie:  info@inzichtenbevrijding.nl;  tel: 06-28042930
Secretariaat: info@inzichtenbevrijding.nl;  tel: 06-28042930
Leraar: doshin@inzichtenbevrijding.nl. Tel: 013-4631847
Rekening: NL77 ASNB 8804 4998 50 (BIC: ASNBNL21)
Bestuur: 
    Voorzitter: Doshin Houtman
    Secretaris: Yvonne Molenaar
    Penningmeester: Lou Niesten
Begroting 2019
Jaarrekening 2017
Beleidsplan 2016-2020
Privacy Beleid


Vertrouwenspersoon

Zen Nl Rients Ritskes Lilian

Lilian Daishin van der Vaart

Tel: 013-5220026 of mobiel: 06-22433219

E-mail: lilian@zen.nl

Onze sangha onderschrijft het ethisch drieluik zoals vastgelegd door de Stichting Inzicht Meditatie (zie www.simsara.nl/ethisch-drieluik). De gedragsregels zoals daarin vastgelegd worden door de leraren en de begeleiders nagevolgd.