inzichtenbevrijding-beeld-bloemen2

Activiteiten

Introductieweekend

Het introductieweekend is bestemd voor diegenen die nog niet bekend zijn met boeddhistische meditatie. Tijdens dit weekend leren we de praktische basisprincipes van meditatie. We leren in welke houding je het beste kunt zitten, hoe je loopmeditatie kunt doen, en hoe je actviteiten zoals etenen drinken  in aandacht kunt doen. Langzaam bouwen we de tijd van de zitmeditatie op. Aan het einde van het weekend zitten we een half uur. 

Er is gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Na het introductieweekend is het mogelijk om in te stromen in één van de doorgaande groepen, of mee te doen aan een meditatiedag.

 • Locatie: Dragonstraat 11-13, Tilburg
 • Dagen: zaterdag en zondag
 • Tijd: 10.00-16.00 uur
 • Data: 2 keer per jaar, zie kalender
 • Aanmelding: zie het aanmeldformulier
 • Aanvullende informatie: info@inzichtenbevrijding.nl
 • Kosten:  € 50 + dana
 • Begeleiding: Doshin Houtman en Yvonne Molenaar

Doorgaande meditatiegroepen

De meditatiebijeenkomsten zijn bedoeld ter ondersteuning van de dharmabeoefening in het dagelijks leven. We beginnen de bijeenkomst met een korte inleiding in de oefening en daarna gaan we aandachtig bewegen. Aandachtig bij het lichaam aanwezig zijn is een mooie manier om de grote gehechtheid aan het denken los te laten. Daarna is er een zitmeditatie van een half uur met gedeeltelijke begeleiding, gevolgd door een loopmeditatie en een korte zitmeditatie. Aan het einde is er een dharmatoespraak. We drinken thee en tenslotte is er een mogelijkheid om vragen te stellen en uit te wisselen over de oefening.
De meditatiebijeenkomsten voor de doorgaande groepen worden aangeboden in 2 reeksen per jaar en starten in januari en september. Een reeks omvat 12 tot 16 bijeenkomsten en het is mogelijk om je per hele reeks in te schrijven. Je kunt kiezen uit (en bij wens wisselen tussen) een van de in totaal 3 bijeenkomsten per week.

 • Locatie: Dragonstraat 11-13, Tilburg
 • Dag: maandag
 • Tijd: 19:30 - 21:30 uur
 • Dag: dinsdag
 • Tijd: 19:30 - 21:30 uur
 • Dag: woensdag
 • Tijd: 10:00 - 12:00 uur
 • Data: in januari en september start er een serie van bijeenkomsten. Instroom is tussentijds mogelijk.
 • Aanmelding: zie het aanmeldformulier
 • Aanvullende informatie: info@inzichtenbevrijding.nl
 • Kosten: € 10 per avond inclusief dana (voorjaarscyclus € 160 en najaarscyclus € 120, afhankelijk van het aantal bijeenkomsten)
 • Begeleiding: Doshin Houtman

Reflectiebijeenkomst(en)

Naast de doorgaande meditatiebijeenkomsten is er een mogelijkheid om te reflecteren op de precepts; de boeddhistische aanbevelingen voor een gelukkiger leven. Door het beoefenen van juist spreken, juist handelen en juist leven komt er meer rust en helderheid in de geest. Het ethische pad beoefenend komen we tot meer welbevinden voor onzelf en anderen.
De avond bestaat uit zitmeditatie, loopmeditatie, recitatie en reflectie op de precepts. Er is ruim tijd voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

 • Locatie: Dragonstraat 11-13, Tilburg
 • Dag: één keer per maand op donderdag (met uitzondering van juli en augustus)
 • Tijd: 20:00 - 22:00 uur
 • Data: zie de kalender
 • Vrije inloop
 • Aanvullende informatie: info@inzichtenbevrijding.nl
 • Kosten: dana


Leesgroep

Er is op dit moment een kleine leesgroep, die bij één van de deelnemers thuis plaats vindt. Er wordt een Boeddhistisch boek gelezen. De teksten daarvan worden gerelateerd aan de oefening. 

Als je mee wilt doen, neem dan contact op met Dorine Cunnen


Zondagmiddagbijeenkomst

Een aantal keren per jaar is er op zondagmiddag een extra sangha activiteit voor belangstellenden. De activiteiten zijn van diverse aard. Zo kan het zijn dat we samen een dvd kijken, en daarover napraten, of we gaan mantra’s zingen, of……………………………

Op de kalender wordt de activiteit aangegeven. De bijeenkomsten duren ongeveer twee uur.

Iedereen is hierbij van harte welkom.

 • Locatie: Dragonstraat 11-13, Tilburg
 • Dag: tweede zondag van de maand
 • Tijd: 14:00 uur
 • Data: zie de kalender
 • Aanmelding: vrije inloop
 • Kosten: dana

Meditatie in actie

Met een eigen centrum zijn er altijd wel werkzaamheden te doen. We mediteren eerst samen, drinken dan koffie en gaan daarna oefenen om een activiteit met aandacht te doen. Het schoolplein op orde houden en de ramen zemen, zijn de twee meest voorkomende klussen. De activiteit vindt plaats op een zaterdagmorgen, de datum wordt nader vastgesteld.

 • Locatie: Dragonstraat 11-13, Tilburg
 • Dag: zaterdag
 • Tijd: 9:00 uur
 • Data: zie de kalender
 • Kosten: geen
 • Aanmelding: vrije inloop
 • Programma:
 • 9:00 zitten
 • 9:30 koffie drinken
 • 10:00 -  ong. 12:00 meditatie in actie

Info-bijeenkomst

Voor iedereen die nieuwsgierig is en interesse heeft om eens deel te nemen aan een meditatie activiteit wordt een vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst georganiseerd om de sfeer te proeven en iets van onze gemeenschap te ervaren en te horen wat meditatie inhoudt.

De bijeenkomst vindt regelmatig plaats voordat er een nieuwe cyclus start. Voor data zie kalender.

 • Locatie: Dragonstraat 11-13, Tilburg
 • Kosten: geen

Sanghabijeenkomst

Eén of twee keer per jaar wordt er een avond georganiseerd die in het teken staat van ontmoeting. Er is tijd om elkaar wat beter te leren kennen tijdens dit informele samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.  Ruim tevoren verschijnt er info over deze activiteit.


Oudejaarsbijeenkomst

Het is inmiddels een traditie aan het worden om de overgang van het oude naar het nieuwe jaar in het centrum te vieren.

Er is tijd voor ontmoeting, we kijken samen een DVD en we mediteren samen. Tijdens de meditatie is er een reflectie oefening in los laten wat niet heilzaam is. Een half uur voor nieuwjaar mediteren we weer samen, we nemen goede voornemens het nieuwe jaar in. Daarna is het tijd voor een toast op het nieuwe jaar.


Individuele begeleiding

Het leven is onvoorspelbaar. Soms zijn er moeilijke of ingewikkelde situaties in ons leven die vragen om nadere reflectie. Het kan zijn dat het te persoonlijk is om dat in de groep aan de orde te stellen. Het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld in je oefening vastloopt. In die situaties is het mogelijk om samen met Doshin een gesprek te hebben.

Er wordt dan samen gekeken hoe we vanuit de boeddhistische oefening meer helderheid kunnen brengen in jouw specifieke situatie en hoe er van daaruit verder kan worden gegaan.


Sangha Online

Voor mensen die niet in staat zijn om de wekelijkse bijeenkomsten, dagen of retraites bij te wonen, of die geen sangha in de buurt hebben,  is er een mogelijkheid om met de online oefening mee te doen.

Maandelijks is er een bijeenkomst van een uur. In dit uur is er een korte geleide meditatie, een korte uitleg over een aspect van de oefening. Er verder is er tijd om met elkaar uit te wisselen over de oefening. Het medium dat we voor de online groep gebruiken is zoom. Je maakt een account aan, en daarna krijg je een paar dagen voor de bijeenkomst een link om in te loggen.

Als je mee wilt doen, laat dat dan aan Doshin weten.


Online Dharma support groep

Deze groep is gericht op mensen die niet in staat zijn om reguliere activiteiten van een sangha mee te maken vanwege ziekte of anderszins, maar die wel graag samen met anderen onderweg zijn op het dharma pad. We hebben dit samen tot nu toe als volgt ingevuld. We lezen een boek en delen maandelijks onze inzichten en ervaringen. We zitten samen wekelijks een half uur op een afgesproken tijdstip met een kort nagesprek. Ook hebben we incidenteel een stiltemiddag van 2 á 3 uur. Er wordt contact onderhouden via telefoon of skype.


Gastleraar

Soms wordt Doshin ook bij sangha's in anders steden uitgenodigd om te komen begeleiden. Informatie en opgave gaat niet via Inzicht en Bevrijding maar via de opgegeven site.